Ahşap Dünyası

AHŞAP DOĞAL DÜNYANIN İNSANA ARMAĞANIDIR

Fiziki çevrenin olumsuz etkilerinden korunmak üzere, giyinme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede insan, kendi tarihi boyunca doğal ürünlerden faydalanmıştır.
Sentetik ürünlerin yaygın kullanımı, yeryüzünde çevre sorunlarının başlamasıyla eşzamanlıdır.
Çağımız düşünürlerinin, yaşadığımız dünyanın kirlenmesi ve doğal dengesinin bozulması sorununu öncelikli ve hayati görmeleri boşuna değildir.
Doğal olandan uzaklaşma, sadece estetik anlamda doğanın görüntüsünü bozmakla kalmamış aynı zamanda, insanın beden ve ruh sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır.
Çağımızda düşünürlerin, mühendislerin, çevre bilimcilerin doğala dönüş konusunda özendirici çalışmalar yapması neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir.
Ahşap ev doğala dönüş seçeneklerinden en önemlisidir. Ahşap, tarihte bilinen en eski yapı malzemelerindendir. Yüzyıllar boyunca ahşabın tercih nedeni zorunluluklar değil faydalı olması bilincidir.
Ahşap yapıların sunduğu sayısız avantajlar bilimsel verilerle de kanıtlanmıştır.
Deprem, yangın gibi doğal afetlere karşı alternatiflerinden daha güvenli olması, ahşabın nefes alma özelliğinden dolayı radon gazı konsantrasyonu minimum seviyede oluşu, rutubet barındırmaması, hafif ve uzun ömürlü olması gibi özelliklerinin yanında en önemlisi insanın ruh ve beden sağlığını destekleyen üstünlükleri barındırmaktadır.
Beton ile ahşabın çağrışımları dikkate alındığında iç açıcı, ferahlatıcı, stres giderici psikoterapik özellikleri fark edilecektir.
Bireysel kullanıcılar açısından uzun ömürlü oluşu, dayanıklılığı, hem de çocuklarımıza miras bırakacağımız dünya açısından geri dönüşüme elverişli olması sebebiyle ekonomiktir.

 

Ahşap Kokuları

Sandal ağacı: Hoş kokusu ile bilinen sandal ağacının yatıştırıcı ve ferahlatıcı özellikleri bulunmaktadır
Kozmetik ve dini ayinlerde bu sebep ile oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır.
Çam ağacı: Çam ağacı kokusu, enerji ve canlılık hissi vermektedir.
Okaliptüs: Okaliptüs kokusu, konsantrasyon ve zihin açıklığını olumlu yönde etkiler.
Sedir ağacı: Sedir ağacı kokusu gerilim hissini yatıştırır.
Selvi ağacı: Selvi ağacı kokusu ise serinlik hissi verir.